Din varukorg!

Din varukorg är tom!

Our News

Nya varor!

Villkor gällande utökad garanti TRYGGHETSPAKETET

Villkor gällande utökad garanti TRYGGHETSPAKETET

Avtalsslutande part

Avtalsslutande part är GARDENA, Husqvarna Group, 561 82 Huskvarna, nedan betecknad GARDENA.

Giltighetsområde

TRYGGHETSPAKETET är endast tillgängligt för GARDENAS robotgräsklipparmodeller som är avsedda för den svenska marknaden. Garantipaketets tjänster kan uteslutande åberopas hos GARDENA, adress Husqvarna Group, Att: Kundsupport EMT-AC, 561 82 Huskvarna.

Produktregistrering

Erhållande av TRYGGHETSPAKETET kräver produktregistrering av robotgräsklipparen på www.gardena.com inom 3 månader efter köpet.

Giltighet

GARDENAS utökade garanti TRYGGHETSPAKETET börjar gälla från och med inköpsdatum och upphör automatiskt efter 5 år.

GARDENAS tjänster

a. Garantin förlängs från 3 till 5 år enligt bruksanvisningen

b. Förutom slitagedelar (se bruksanvisningen) omfattas inte heller

batteriet av garantiförlängningen

c. Likvärdig ersättning vid stöld/vandalisering (kräver uppvisande av

polisanmälan samt av polisrapport)

d. Kostnadsfri hemleverans av set om 9 st extra knivar

Kundens skyldigheter

a. Korrekt och fullständig angivelse av person- och produktrelaterad information vid produktregistreringen

b. Originalkvittot ska kunna uppvisas i garantiärende

c. Angivelse av registreringsnumret vid åberopande av en

tjänst

Ytterligare information

a. Vid stoöld/vandalisering är en polisanmälan samt uppvisande av polisrapport en förutsättning för att kunna kräva ersättning/reparation från GARDENA

b. Tjänsten kan endast åberopas efter betalning

Publiceringsdatum: januari 2020


star plus shopping-cart